ReShape

Medicinsk träning

En medicinsk tränare (MT) överbryggar glappet mellan personliga tränare, som är kunniga inom träning, och sjukgymnaster som jobbar med rehabilitering. Vi kan med analyser avgöra vilken träning som att hjälper dig att hitta tillbaka efter skada, operation eller sjukdom, eller bara för att hjälpa dig till ett skonsammare liv.

Att träna med MT

Samtidigt som vi har fler bevis än någonsin på att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att motverka och förebygga sjukdomar relaterade till ålder och livsstil, så har vi en ökande andel av befolkningen som lever med just sjukdomar och skador relaterade till ålder och livsstil.
Fram tills nyligen har vi saknat en yrkesgrupp som kan jobba med just detta, då det finns ett glapp mellan personliga tränare, som är kunniga inom träning, och sjukgymnaster som jobbar med rehabilitering. Därför utbildar vi nu medicinska tränare, som arbetar långsiktigt med människor som fått en diagnos samt med att förebygga och motverka risken för sjukdom.
Det här menar Michail Tonkonogi som är professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa.

Idag är vi ett fåtal (ca 75 st i skrivande stund) medicinska tränare i Sverige som utbildats till Lic. Medicinsk Tränare på The Academy i samarbete med Michail Tonkonogi. Medicinska tränare spelar en mycket viktig roll i post-rehabilitering och verkar som bryggan mellan sjukvården och individens egen förmåga att driva sin träning.


Med medicinsk träning kan vi förebygga, lindra och motverka:

  • Stressrelaterade sjukdomar
  • Åldersrelaterade sjukdomar
  • Hjärt och kärlsjukdomar
  • Fetma/övervikt
  • Metabola sjukdomar
  • Kronisk trötthet
  • Psykisk ohälsa
  • Depression
  • Diabetes, artros, osteoporos, ischias och många fler därtill.


Inom medicinsk träning går vi in på djupet av din skada/sjukdom och planerar din väg tillbaka. Vi kan med analyser avgöra vilken träning som hjälper dig att hitta tillbaka efter skada, operation eller sjukdom, eller bara för att hjälpa dig till ett skonsammare liv. På samma sätt som med personlig träning så lägger vi upp en långsiktig plan. Med Medicinsk träning kan du få ett längre liv med högre kvalitet med minskat behov av medicinering och i vissa fall helt klara dig utan mediciner.

Längden på träningen är helt individuell och beror alldeles på skada och engagemang. Därför börjar resan hos primärvården. När diagnosen är fastställd kan rehabilitering och habilitering påbörjas. När den akuta återhämtningen efter skadan eller sjukdomen är över kan du få fysisk aktivitet på recept eller själv uppsöka en medicinsk personlig tränare.

På Plats Coaching

Reskostnad ingår inom Södra Stockholm, Haninge, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn. För övriga områden, kontakta oss för prisförslag.