Vad är medicinsk träning?

  • > Träna dig frisk
  • > Anpassad träning utifrån sjukdomsbild
  • > Tar vid där sjukvård upphör

Träna dig frisk!

- En allt större andel av befolkningen tillhör den äldre ålderskategorin då medellivslängden ökar, samtidigt som vi har fler bevis än någonsin på att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att motverka och förebygga sjukdomar relaterade till ålder och livsstil. Fram tills idag har vi saknat en yrkesgrupp som kan jobba med just detta, då det finns ett glapp mellan personliga tränare, som är kunniga inom träning, och sjukgymnaster som jobbar med rehabilitering. Därför utbildar vi nu medicinska tränare, som arbetar långsiktigt med människor som fått en diagnos samt med att förebygga och motverka risken för sjukdom.

Det här menar Michail Tonkonogi som är professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa.

Idag är vi ett fåtal (ca 75 st i skrivande stund) medicinska tränare i Sverige som utbildats till Lic. Medicinsk Tränare på The Academy i samarbete med Michail Tonkonogi.
Medicinska tränare spelar en mycket viktig roll i post-rehabilitering och kan verka som bryggan mellan sjukvården och träningspersonens egen förmåga att träna.

Vårt jobb är att förebygga, lindra och motverka:

  • Stressrelaterade sjukdomar
  • Åldersrelaterade sjukdomar
  • Hjärt och kärlsjukdomar
  • Fetma/övervikt
  • Metabolasjukdomar
  • Diabetes, artros, osteoporos, ischias och många fler därtil.

Varför Medicinsk tränare?

Medicinska tränare kan med analyser avgöra vilken träning som att hjälper dig att hitta tillbaka efter skada, operation eller sjukdom, eller bara för att hjälpa dig till ett skonsammare liv. 
På samma sätt som en personlig tränare lägger vi upp en långsiktig plan.
Med Medicinsk träning kan du slippa mediciner, biverkningar och få ett längre liv med högre kvalitet.

Medicinska tränare är utbildade av forskare, experter och lärare med många års erfarenhet av medicinsk vetenskap. Vi studerar och håller oss uppdaterade på den senaste forskningen inom området.

Som medicinsk tränare går vi in på djupet av din skada/sjukdom och utifrån den med kunskap och forskning i ryggen planerar vi din väg tillbaka till ett sundare och skadefritt liv.
När du sedan blivit fri från din skada kommer den personliga tränaren in i bilden för att fortsätta din resa till ytterligare mål.

Längden på träningen är helt individuell och beror alldeles på skada och engagemang. Därför börjar resan från primärvården. När diagnosen är fastställd kan rehabilitering och habilitering påbörjas. När den akuta återhämtningen efter skadan eller sjukdomen är över kan du få fysisk aktivitet på recept eller själv uppsöka en medicinsk personlig tränare.

Scroll to Top